Wat zijn de gevolgen van de kilometerheffing per 2030?

  • Categorie: Transport
  • 28 maart 2022
  • Geschreven door: René Dekker

Al jaren wordt er gesproken over het invoeren van rekeningrijden en een andere vorm van belasting op de auto’s. Tot op heden was er nog geen concrete situatie omdat partijen het hier niet over eens werden. Ondanks dat er op het moment van schrijven nog geen akkoord is, is het wel opvallend hoe concreet de plannen zijn uitgewerkt in het regeerakkoord. Er staat expliciet in dat vanaf 2030 de automobilist moet gaan betalen naar zijn gebruik. Maar wat zijn de gevolgen van de kilometerheffing per 2030?

Voorbereiding

Een voorbereidingstijd van zo’n acht jaar lijkt lang, maar is technisch gezien vrij kort. Het is om die reden een goede vraag of de termijn van 2030 haalbaar is of dat het wordt opgeschoven naar bijvoorbeeld 2035. De technische uitwerking van de registratie van de kilometers in combinatie met de geldende wet- en regelgeving, zoals de AVG, moeten goed uitgezocht worden.

In het akkoord wordt op dit moment nog geen uitzondering gemaakt voor (volledig) elektrische voertuigen ten opzichte van fossiele brandstofauto’s. Een andere openstaande vraag die open stond is of er spitsheffing zou komen, maar zoals het er nu naar uit ziet wordt die niet ingevoerd.

 

Gevolgen van de kilometerheffing per 2030

Afgelopen zomer werd er van o.a. de BOVAG-groep een plan gepresenteerd over kilometerheffing met een tijdspad van acht jaar. Het is opvallend dat het regeerakkoord hierop aan sluit, wat nog meer duidelijk maakt dat de basis er ligt en we kunnen gaan bekijken wat de gevolgen van de kilometerheffing per 2030 zijn.

Het taboe is er namelijk vanaf dat er betaald moet worden naar gebruik, waardoor de bpm en de MRB kunnen gaan verdwijnen. Daar komt bij dat dat het huidige autobelastingsysteem oneerlijk en onhoudbaar is. Door de kilometerheffing in te voeren komt er ook meer voorspelbaarheid voor de langer termijn voor de automobilist. Op het moment dat de automobilist om welke reden dan ook minder te besteden heeft, kan deze eenvoudiger kiezen voor een ander vervoersmiddel zonder alsnog onnodig vaste kosten te moeten betalen.

Mogelijk gaat het kabinet nog beoordelen of er toch een verschil gemaakt kan worden tussen de auto’s met fossiele brandstoffen en (deels) elektrische auto’s om zo te stimuleren dat er voor milieuvriendelijkere auto’s wordt gekozen en het klimaat minder wordt belast. Dit detail is vooralsnog een speculatie, maar zou wel passen binnen het beleid van dit kabinet.

Een klein detail is dat er in het regeerakkoord staat dat het voor de overheid een laste neutrale situatie moet opleveren. In het rapport van de BOVAG wordt nadrukkelijk gewezen op de wenselijkheid van een laste neutrale voor de automobilist. Deze uitwerking is nog onvoldoende concreet om erop in te gaan, maar geeft wel aan dat er nog dingen te bespreken zijn.

Al met al zijn de gevolgen van de kilometerheffing per 2030 vooralsnog te overzien. Het is onduidelijk op dit moment of de automobilist er financieel op voor- of achteruit gaat, maar een voorspelbaardere situatie levert het hoe dan ook op.