Europese Commissie: per 2035 alleen nog nieuwe elektrische auto’s te koop

  • Categorie: Transport
  • 28 maart 2022
  • Geschreven door: René Dekker
elektrische-auto

Het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs al vastgesteld dat er per 2030 alleen nog nieuwe elektrische auto’s te koop zijn. De Europese Commissie vindt dat ook binnen Europa er een overgang moet gaan plaatsvinden en heeft deze maatregel opgelegd per 2035. Met deze maatregel wil de Commissie dat de verhoging van de CO2-uitstoot die de laatste jaren plaats vond, naar beneden wordt gebracht. Ondanks de omslag van de autobranche naar zuinigere auto’s groeit de uitstoot nog steeds en wordt het tijd om dit nu drastisch aan te pakken.

Per 2035 alleen nog nieuwe elektrische auto’s te koop

De maatregel heeft een kleine overgang tussen elektrische en deels elektrische auto’s. In 2030 mogen binnen Europa geen volledig fossiele brandstofauto’s meer nieuw verkocht worden. Kortom vanaf dat jaar zijn alleen nog hybride auto’s of volledig elektrische auto’s toegestaan als verkoop van nieuwe auto’s. In 2035 wordt de overgang gemaakt van ook het verbod op hybride auto’s naar volledig elektrische auto’s en is de omslag gemaakt.

De gekozen tussenstap is om zowel de autobranche als de consument, én natuurlijk de ondernemers, te laten wennen aan de overgang en zo ook tijdig een goede keuze te laten maken. Omdat het op basis van afschrijvingen, bedrijfsplannen en in de autobranche nog een omslag vergt om over te gaan op volledig elektrisch, denk hierbij ook aan het elektriciteitsnet, kan de datum niet naar voren worden gehaald.

Een mooi detail is dat ook luxe automerken zoals Ferrari zich moeten houden aan deze regel en de regeling voor kleine automakers verdwijnt.

Laadpalen, overal en nergens

Als er vanaf 2035 alleen nog volledig elektrisch kan worden gereden met nieuw aangeschafte auto’s, zowel leaseauto’s als gekochte auto’s, wordt de behoefte naar laadpalen ook vele malen groter. De Commissie heeft bij de maatregel opgenomen dat er voldoende capaciteit moet komen voor het opladen, zowel op het vlak van elektrische capaciteit als het aantal laadpalen.

Op de belangrijkste Europese snelwegen moet elke 60 kilometer een laadfunctie met minstens 300 kWh aanwezig zijn vanaf 2025. Met als doel dat in 2030 er elke 30 kilometer een laadfunctie is met een hoge capaciteit kWh. Naast de elektrische auto’s wordt er in deze maatregel ook gedacht aan de waterstof auto’s, al zijn deze in de minderheid. Ook voor dit type brandstof dient er een minimumaantal stations aanwezig te zijn.

Overige voertuigen

Al wordt er veel gesproken over de auto als elektrisch voertuig, de vrachtwagens en bussen dienen eveneens zich aan deze maatregel te houden. Omdat deze voertuigen meer capaciteit nodig hebben om op te laden is er in de maatregel ook hier expliciete voorwaarden qua laadpalen opgenomen.

Ook de luchtvaart wacht een verduurzamings-maatregel per 2035. Elektrische vliegen zit nog niet in de pijplijn, maar elektrisch vervaardigde kerosine wel. In de maatregel staat dat per 2030 er 5% en per 2035 20% kerosine moet komen uit elektrische vervaardiging.

De maatregel per 2035 alleen nog nieuwe elektrische auto’s te koop lijkt ver weg, maar is dichterbij en met de overgangsperiodes wordt dit absoluut een haalbaar klimaatdoel.